Skip to content

Piano Final Results J

International BTHVN Wien Competition

Ariane Xinyuan Zhang (China)
Johnny Zhao (New Zealand)
Lee, Lien-Jie (Taiwan)
Zong-Cyuan Chen (Taiwan)
Natchanok Chonlacoop (Thailand)

Vincent Yang (United States)
Yang Shih Yuan (Taiwan)

Isabella Nien (United States)
Shan Mu Ren (United States)
Andrew Cai (United States)
Dennis Gabriel Wu (United States)
Lee Ying Theng (Malaysia)
Lucas Lee Meng Zhe (Singapore)

Chenyi Wang (China)
Leyi Miao (United States)
Lee Yuen Thong (Malaysia)

Lai Chun Yu (Hong Kong)
Sodbayar Amarsaikhan (Mongolia)
Dragomir Alessia Stefania (Romania)
Lai Chun Wai (Hong Kong)
Qianhui Yuan (China)
Zhang Ka Kit (Hong Kong)