Skip to content

Harp Final Results

International BTHVN Wien Competition 2023

Zarina Zaradna (Poland)

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

Hannah Wyithe Tsai (Australia)

Ela Yalcin (Netherlands)

You-Tan Lai (Taiwan)

Tin Sip Mya Wong (United Kingdom)

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

Chantelle Cowie (New Zealand)

Tin Wai Max Wong (United Kingdom)

(Prize not awarded)